Krop og gestalt terapi

Der kan være mange forskellige årsager til at gå til en terapeut. Mange opsøger terapi fordi de har et ønske om forandring fordi deres livskvalitet af forskellige årsager er forringet. Andre gør det for at holde sig skarpe på sin vej mod sine mål. Alle har hver sine grunde.

Hvordan arbejder jeg

Jeg arbejder psykoterapeutisk ud fra en holistisk tilgang, hvilket betyder at kroppen og psyken hænger sammen og ses som en helhed. Udover gestalt terapien, coaching og de kognitive samtaleteknikker arbejder jeg også kropsligt. Jeg bruger mindfulness og afspænding, som en del af den terapeutiske praksis. 

Terapi kan være en hjælp for dig hvis:

 • Du føler dig angst og/eller depressiv
 • Du føler dig stresset og udbrændt
 • Du oplever at, du ikke kan finde ro og har et ønske om at undersøge hvad denne uro kan skyldes.
 • Du føler at din hverdag ikke fungerer
 • Du oplever problemer i dine relationer fx på arbejde, i venskaber eller i dit parforhold
 • Du har oplevet en traumatisk hændelse som dødsfald, skilsmisse eller alvorlig sygdom
 • Du kan ikke  finde dit ståsted i livet fordi du har glemt at leve efter dine værdier
 • Du føler dig ikke godt tilrette i dit studie
 • Du går med en følelse af ensomhed
 • Du har svært ved at holde fokus og oplever tydelige humørsvingninger
 • Du har en mindreværdsfølelse og ønsker mere selvværd
 • Du har et misbrug af fx. alkohol, mad eller indkøb

Gennem terapi kan du opnå:

 • indsigt og forståelse af din problematik
 • at få øje på hvad en meningsfuld og livgivende tilværelse er for dig
 • at kunne håndtere din angst og uro
 • en psykisk balance og værktøjer til indre ro
 • en forbedring af dine relationer
 • en bevidst opmærksomhed på dine tanker, dine følelser og dine reaktioner
 • en fornemmelse af, at være mere i kontakt med dig selv og din omverden
 • et større selvværd
 • en ændring af dine vaner omkring mad, alkohol eller købetrang
 • bedre kommunikative evner
 • større selvrespekt
 • evne til at hvile i dig selv
 • indre fred
 • færre konflikter
 • mindre drama
 • bedre evne til at sætte grænser

Ro kan give rigtig meget klarhed

I ro har du mulighed for at opdage din livssituation. Hvis du holder fokus på det du gerne vil ændre, vil du ofte kunne se at dine besværligheder har en sammenhæng imellem dine indlærte mønstre og vaner fra din opvækst og fortid som ikke er så hensigtsmæssige i dag. Ved at få denne indsigt vil det være nemmere for dig ud fra din voksne tilværelse at arbejde med at ændre dine mønstre. Du vil dog opleve, at der ikke vil blive brugt meget tid på at snakke om din fortid, men betydelig mere tid på at lave ændringer i din tankegang og få synliggjort dine værdier, så du holdes på sporet og kan håndtere de problemer du oplever at have lige nu.

Du kommer derfor til at rydde op i dine gamle mønstre og vaner der ikke længere er brugbare for dig. Ved at gøre det,  vil du få adgang til din skjulte styrke, lethed, mod og handlekraft til at gøre noget andet.

Det kræver noget, faktisk en del at ændre vores mønstre og vaner, men du vil opdage at dine nye vaner vil kunne reducere stress, angst og give dig mere livsglæde og overskud.

I terapien arbejder vi med at du skal mærke din krop og de signaler den viser

Din krop er din aller bedste ven, der fortæller dig hvis der er noget galt. Det kan eksempelvis være maveonde, smerter i nakken, hjertebanken, følelsen af halsen snørrer sig sammen, svedige hænder eller svimmelhed som pludselig kommer.

Den kropslige opmærksomhed er meget betydningsfuld i terapien fordi vores krop husker hvad der tidligere er hændt. Måske har du det ikke i din erindring, men det kan din krop have. 

Hvordan kan din krop reagere hvis du tænker og grubler for meget

Her er nogle af de typiske tegn på, at du måske hænger fast i og håndterer dine tunge tanker med for stor bekymring, grublen eller undertrykkelse er:

 • Uro
 • Stress
 • Irritabilitet
 • Tristhed
 • Hjertebanken
 • Svært ved at sove om natten. 

Hvis du har det dårligt er det en konsekvens af dårlige tanker

Jeg arbejder ud fra det kognitive princip der siger at dine tanker afgør dine følelser – dine følelser bestemmer dine handlinger – Resultaterne af dine handlinger er dit liv.

Jeg arbejder ud fra dette princip fordi jeg ved at dine tanker er den vildeste nøgle til det du drømmer om. Med dine tanker kan du selv bestemme hvilke ydre påvirkninger du vil tillade at påvirke dig og hvilke ydre påvirkninger du vil se let på. Vi påvirkes af egne og andres stemninger, det kan ikke undgåes, men det handler om at du skal lære at dirigeret dine tanker det sted hen hvor du vokser og lever det liv du drømmer om.

Det kræver en helt masse træning og øvelse, men der sker en helt masse for dig når du får indsigt og bevidsthed på dine tankemønstre dine følelser og kropslige reaktioner. Når du har denne indsigt vil du kunne ændre dig – og når du ændrer dig ændrer du din kontakt til dig selv og dine relationer. 

Dine tanker afgør dine følelser – dine følelser bestemmer dine handlinger – Resultaterne af dine handlinger er dit liv

Du kommer til at arbejde med værktøjer som styrker din indre ro så du kan op – arbejde et mod til at turde både gøre noget andet end du plejer og opdage dig selv. Det at opdage os selv er nemlig i bund og grund essensen af, at kunne leve et frit og uafhængigt liv. Når du kender dig selv kan du nemlig bruge dine gemte ressourcer  de helt rigtige steder og komme i god energi og overskud

Dine tanker er den vildeste nøgle til det du drømmer om

Det kognitive princip tager udgangspunkt i, at det er dine tanker der afgør dine følelser – dine følelser der bestemmer dine handlinger – og de resultater du får af dine handlinger er dit liv.

Med andre ord: Det er hvad det er du tænker der er afgørende for hvad det er for et liv du lever.

Alting starter nemlig med en tanke – alt hvad vi foretager os starter med en tanke og selvom mange af vores tanker er så små, at vi slet ikke opdager dem, så styre de vores adfærd og vores handlinger alligevel.

Rigtig mange af vores tanker bliver til vaner. Det gælder både de daglige  gode vaner som gør os godt og de dårlige vaner som besværliggør tilværelsen for os. Alle vores vaner  og uvaner er tillærte og når de gentagne gange gentages bliver de til indgroede vaner. Hvis vi ikke er opmærksomme opdager vi slet ikke hvad det er vi gør og tænker – vi mærker det bare fysisk i vores kroppe.

Hvor meget tænker vi

Undersøgelser viser, at et normalt fungerende menneske i gennemsnit tænker 60.000 tanker i døgnet. Ud af dem er ca. 80% oftest bekymringstanker som fx:  “åhh hvordan mon det går imorgen”, “Åh nej jeg har ikke hørt fra dem, de er helt sikkert sure på mig”, “det er bare synd for mig”.

Når vi ser på ovenstående tal kan du godt se vi er oppe imod noget temmeligt kraftigt. Negative tanker er uundgåelige, men din livskvalitet er præget af hvordan du vælger at håndtere dem. Det betyder jo selvsagt at kvaliteten af dine tanker afgør kvaliteten af dit liv. Jo højere du holder dine tanker oppe jo bedre bliver dit liv. Jo lavere dine tanker er jo  tungere og modstandsfyldt er dit liv.

Kender du styrken i dine tanker

Det er vigtigt at blive bevidst om hvad det er vi går og tænker, så vi ikke kører på autopilot og tager os til takke med de tanker der vanemæssigt popper op i bestemte situationer vi står i.

Måske ved du ikke hvor vildt et liv du kan få hvis du bruger tanken som nøglen til at styre dit liv. Det er nemlig sådan, at hvis du ikke styrer dine tanker, så vil dine negative automatiske tanker højest sandsynligt styre dig.

Du skal lære styrken ved tankens kraft og opdage  hvilken magt du er i besiddelse af. For det er jo i den helt samme kraft som har skabt de problemer du sidder med.

Rigtig mange tror på deres tanker og lader sig trække rundt på scenen uden selv at bestemme hvor de vil gå hen. Har du en bevidsthed om det er dig eller dine mønstre eller vaner der bestemmer hvad du skal? DU kan helt selv vælge hvad du vil tænke, så hvorfor ikke tænke tanker der fører dig i den retning du drømmer om???

Det kræver daglig træning

Som alt nyt kræver det selvfølgelig træning at lære at ændre sine tanker. Vores tanker giver jo en følelse som vi vænner os til at være i hvad enten den er god eller dårlig, så der er noget indre der skal arbejdes med for at kunne ændre tankerne.

Hjernen der har været vant til hovedsageligt at gruble, bekymre sig og selv styre slagets gang uden nogen egentlig indblanding, giver ikke sådan lige op med det samme. Derfor skal du også være villig til at være i det ubehagelige og arbejde med tingene, for at kunne flytte dig.

Forholder du dig til dine tanker

Hvad sker der med dig når du siger til dig selv:

Hvordan er mine tanker?

Hvorfor tænker jeg lige netop sådan om situationen?

Hvad drømmer jeg om?

Har jeg fokus på det jeg drømmer om?

Hvad er jeg overbevist om?

Hvor er min opmærksomhed?

HUSK det er befriende at tage ansvar og ansætte sig selv som øverste direktør i egen butik og selv bestemme åbningstiderne.